Ewangelia na dziś http://www.dobreslowo.mobi dobreslowo.mobi mobipro@mobipro.pl (zespół mobipro.pl) Środa 2017-09-20, Wspomnienie Św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon - Kapłana, Pawła Chong Hasang i Towarzyszyhttp://www.dobreslowo.mobi/http://www.dobreslowo.mobi/ Łk 7,31-3
Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów: „Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali». Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: «Zły duch go opętał». Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność”.]]>
Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0200