Ewangelia na dziś http://www.dobreslowo.mobi dobreslowo.mobi mobipro@mobipro.pl (zespół mobipro.pl) Poniedziałek 2018-04-23, Uroczystość Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennikahttp://www.dobreslowo.mobi/http://www.dobreslowo.mobi/ J 12,24-26
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec”.
]]>
Mon, 23 Apr 2018 00:00:00 +0200