Litania do Męki Pańskiej • Czytania na każdy dzień - dobreslowo.mobi w telefonie komórkowym

dobreslowo.mobi

Czytania na każdy dzień

RSS, Ewangelia na dzisiaj

Litania do Męki Pańskiej

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, Jedyny Boże...
Jezu za trzydzieści srebrników sprzedany...
Jezu trzykrotnie do Ojca się modlący...
Jezu krwawy pot wylewający...
Jezu przez Anioła umocniony...
Jezu od Judasza pocałowaniem wydany...
Jezu pojmany i związany...
Jezu przez Annasza i Kajfasza stawiony...
Jezu przez fałszywych świadków oskarżony...
Jezu na śmierć osądzony...
Jezu oplwany i policzkowany...
Jezu po trzykroć przez Piotra zaprzany...
Jezu od Heroda i żołnierzy jego wyśmiany...
Jezu w białą szatę przyodziany...
Jezu nad Barabasza pogardzony...
Jezu przed Piłatem niesłusznie oskarżony...
Jezu okrutnie biczowany...
Jezu cierniem koronowany...
Jezu od żołnierzy oplwany...
Jezu na śmierć krzyżową osądzony...
Jezu krzyż ciężki dźwigający...
Jezu do krzyża gwoździami przybity...
Jezu z niezbożnymi łotry ukrzyżowany...
Jezu żółcią i octem napawany...
Jezu za krzyżujących modlący się...
Jezu łotrowi raj obiecujący...
Jezu Matkę swą Janowi świętemu polecający...
Jezu do Ojca o ratunek wołający...
Jezu duszę w ręce Boga oddający...
Jezu konający i za nas umierający...
Jezu włócznią po śmierci przebity...
Jezu z krzyża złożony i pogrzebany...

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

Od potępienia wiekuistego, wybaw nas Panie!
Od wszelkiego złego...
Przez ciężką Mękę swoją...
Przez śmierć i i Krew Njaświętszą Twoją...
Przez miłość, którąś nas ukochał...
Przez boleść Matki Twojej pod krzyżem stojącej...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezus Chrystus stał się dla nas posłuszny aż do śmierci.
Do śmierci krzyżowej.

Módlmy się:
Wejrzyj, prosimy Cię, na ten lud Twój, za który Pan nasz, Jezus Chrystus, nie wzbraniał się oddać w ręce grzeszników i podjął śmierć krzyżową. Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwy

Wstecz | Góra | Ewangelia na dziś | Mapa serwisu

O serwisie | Copyright © 2009-2024 dobreslowo.mobi | Realizacja: WebOptimum.pl